Les Drus and Aiguille Verte Les Drus og Aiguille Verte

La Forêt La Forêt February 21st, 2008 21 februar 2008

Les Drus ved solnedgang

Les Drus and Aiguille Verte Les Drus og Aiguille Verte , originally uploaded by , Opprinnelig lastet opp av firechick firechick . .

Another stunning photo from En annen imponerende bilde fra Genyphr Genyphr , with fiery alpenglow on the Drus and the Verte. , Med flammende alpenglow på Drus og Verte. You can see their relative sizes more clearly from this angle, with the more snowy bulk of the Verte behind the geometric granite of the Drus. Du kan se deres relative størrelse tydeligere fra denne vinkelen, med de mer snøhvit hoveddelen av Verte bak geometriske granitt av Drus.

She has a wonderful Hun har en fantastisk series of photos here serie av bilder her where you can see the progression of the colouring – it's very quick when it happens, moving through a spectrum of reds, pinks and oranges before suddenly disappearing. hvor du kan se utviklingen av fargene - det er veldig raskt når det skjer, beveger seg gjennom et spekter av røde, rosa og appelsiner, før plutselig forsvinner.

Trackback URI Trackback URI | | Comments RSS Kommentarer RSS

Leave a Reply Legg igjen en kommentar